Podejte si žádost on-line a získejte peníze ještě dnes!
Bezpečně a diskrétně!
Jméno:
Příjmení:
E-Mail:
Telefon:
Částka:
 
McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams

Creditsor používá veškerá nezbytná opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu a krádežím osobních údajů. Více se o Zásadách ochrany osobních údajů dozvíte kliknutím na odkaz.


O jakou částku máte zájem?
  • max

Na jakou dobu si chcete půjčit?
  • max

(Datum splatnosti: )

* V závislosti na Vaší bonitě lze získat půjčku bez úroků. Maximální výše splátky může činit 1131

Informace o společnosti

Leadsor Limited

Evidentní číslo: 07357963
Adresa: 180 Tottenham Court Road,
W1T 7PD, London, UK
Telefon: +420 252 545 150

  • Úvěry ve dvou jednoduchých krocích:

  • Vyplňte on-line formulář
    Zkontrolujte svůj bankovní účet
Ochrana osobních údajů

Leadsor Ltd. (dále jako "Creditsor"), se sídlem 180 Tottenham Court Road, Queens House, Londýn, W1T 7PD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a evidenčním číslem 07357963, je provozovatelem a vlastníkem webu www.Creditsor.com, který poskytuje zprostředkování úvěrových služeb.

Čeho se týkají zásady ochrany osobních údajů?

Jde o podmínky, za kterých Creditsor zpracovává osobní údaje, které jsou od klientů shromažďovány a přijímány. Osobní údaje jsou informace o klientech, které nejsou veřejně k dispozici, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonní čísla.

Tyto zásady se nevztahují na praktiky společností, nad kterými Creditsor nemá kontrolu, nebo na lidi, kteří nejsou ve firmě Creditsor zaměstnaní

Zabezpečení informací

Veškerá data, která jsou odesílána z kontaktních formulářů Creditsor, jsou chráněna pomocí zabezpečeného připojení a šifrování (SSL). Creditsor používá veškerá nezbytná opatření, aby zabránil ztrátě, zneužití, pozměnění, neoprávněnému přístupu a krádežím osobních údajů. V tomto smyslu Creditsor uzavřela smlouvu na služby poskytované společností GeoTrust a McAfee, které slouží k posílení naší bezpečnosti.

Informace, které shromažďujeme

Creditsor shromažďuje informace prostřednictvím kontaktních formulářů od potenciálních i stávajících zákazníků na několika různých místech. Kontaktní a finanční údaje, které jsou shromažďovány, se používají pro ověření jména klienta, adresy a dalších informací.

Informace o Vašem technickém vybavení počítače a počítačových programech jsou automaticky shromažďovány Creditsor a mohou být sdíleny se třetími stranami, jejichž služby jsou využívány pro účely analýz. Tyto informace zahrnují: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupu a adresy webových stránek, ze kterých návštěvník prohlížel web Creditsor. Výše uvedené informace slouží ke zlepšení kvality našich služeb a generování statistik o využívání webu Creditsor.

IP a Cookies

Creditsor automaticky shromažďuje údaje technického charakteru o provozu na svých internetových stránkách, jako je například IP adresa počítače, ze kterého byl přijat požadavek na web servery Creditsor. Záznam z IP adresy se používá pouze pro interní účely a slouží výhradně ke sledování a vyhodnocování provozu na internetových stránkách.

Creditsor taktéž může používat datový soubor („Cookies“), který obsahuje unikátní identifikátor. Cookies slouží pouze pro interní účely a pomáhají uživateli ukládat své uživatelské jméno a heslo. Ukládání „Cookies“ lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči.

Odkazy

Odkazy z webu Creditsor na jiná místa na internetu jsou určeny pouze pro informační účely. Používání odkazů na jiné webové stránky je na Vaše vlastní riziko. Ochrana osobních údajů se vztahuje pouze na tuto webovou stránku.

Změny

Creditsor si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této webové stránce.